รถเกี่ยว

DC-105X
ราคา 1,590,000 บาท
ดาวน์ 0 บาท
ค่างวดส่งต่อปี 0 บาท
ชั่วโมง / ปี : 0

เครื่องยนต์ V3800DI-TI
แรงม้าสูงสุด 3.769 {3,769}
ปริมาตรกระบอกสูบ 3.769 {3,769}
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 105
รูปแบบเกียร์
จำนวนเกียร์
ความเร็วรอบพีทีโอ
น้ำหนัก 4,630
กันชนหน้า – ล้อหลัง (มิลลิเมตร)
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา) 3,045
ความสูงใต้ท้องรถ 400