ธุรกิจในเครือเบญจพล นครราชสีมา

เบญจิตะ ฟาร์ม

Acdelco เบญจพล
062-3066997

บริษัทเริ่มก่อตั้ง ปี2547 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถขุด โดรนการเกษตร รวมทั้งศูนย์บริการและอะไหล่ มาตรฐาน K-standard ปัจจุบันมีทั้งหมด 7สาขา นโยบายสำคัญของบริษัท "มุ่งมั่น โปร่งใส มีคุณธรรม และ ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า"

เบญจิตะ ฟาร์ม

Acdelco เบญจพล
062-3066997

บริษัทเริ่มก่อตั้ง ปี2547 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถขุด โดรนการเกษตร รวมทั้งศูนย์บริการและอะไหล่ มาตรฐาน K-standard ปัจจุบันมีทั้งหมด 7สาขา นโยบายสำคัญของบริษัท "มุ่งมั่น โปร่งใส มีคุณธรรม และ ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า"